Friday, November 27, 2009

MEMBANGUN KEIKHLASAN DALAM BEKERJA

1. Senantisa bersyukur atas segala nikmat khususnya nikmat Masa dan Kesehatan.

2. Kehidupan adalah ujian untuk menguji akan kualiti amal yang kita lakukan.

3. Amal adalah intipati daripada keberadaan manusia di muka bumi.

4. Amal bukan segala-galanya dalam pandangan Allah.

5. Niat sangat menetukan nilai sesuatu amal disisi Allah.

6. Ikhlas adalah puncak daripada kualiti amal.

7. Ikhlas adalah tolak ukur diterima atau tidaknya suatu amal, diantara ganjaran
yang Allah berikan adalah:
- jaminan surga
- dihindarkan daripada sebarang kejahatan
- syaitan tidak mampu menguasai

8. Makna Ikhlas :
-jernih, bersih, suci daripada pencampuran baik dari segi lahir mahupun batin.

9. Kekuatan Ikhlas:
- Kaya hatinya. Qonaah dan ridho denga ketetapan Allah
- Potensial dirinya akan dikumpulkan oleh Allah
- Dunia akan datang kepadanya tanpa berusaha mengejarnya

10. Akibat tidak ikhlas:
- Allah jadikan kemiskinan di depan matanya
- Melemahkan semua potensialnya
- Dunia akan datang sekadar apa yang telah ditetapkan Allah untuknya

11. Bagimana meraih keikhlasan?
- Ikhlas adalah anugerah daripada Allah SWT yang mesti dicari dan diusahakan.
- Pelajaran dari Surah Al-Muzammil:
1. Senantisa Qiyamullail
2. Senantisa membaca Quran dengan tartil
3. Senantisa zikrullah
- Selalu bergaul dengan dengan orang-orang yang ikhlas
- Selalu berdoa اللّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئاً أَعْلَمُهُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُهُ

12. Lawan daripada Ikhlas adalah Nifak dan Riya.
- Nifak adalah sifat daripada orang munafik
- Riya adalah syirik kecil yang paling ditakuti oleh Rasulullah keatas umatnya.

13. Ikhlas akan menjadikan amal yang sedikit bernilai besar
- Tanpa ikhlas amal yang besar dan banyak tidak akan bernilai

14. Bagaimana menjaga keikhlasan dalam beramal dan bekerja?
- Miliki profesionalism bukannya asal buat
- Hidupkan suasana kompetensi bukannya merasa cukup
- Itqan dalam menjalankan tugas bukan setengah hati
- Kesungguhan dalam setiap gerakan bukan malas-malas

Disediak untuk program usroh bersama guru-guru IISKD 2009.

No comments: